Kontakt

Oddział „ATOL”

Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”

***FORMA PRAWNA***

Jednostka terenowa stowarzyszenia kultury fizycznej JKMW „KOTWICA” posiadająca osobowość prawną

https://icons.iconarchive.com/icons/iconsmind/outline/96/Location-2-icon.png

ul. 11 listopada 17/19

budynek nr 1, lok. 238

03-446 Warszawa


KRS:  0000785966

NIP:  1132998220

REGON:  383370013


https://icons.iconarchive.com/icons/iconsmind/outline/96/Phone-Wifi-icon.png

biuro@atol.waw.pl

tel. 508 199 339

tel. 508 226 376


UWAGA!  NOWY NUMER RACHUNKU!

Dane do przelewu:
Oddział ATOL Jacht Klubu Marynarki Wojennej KOTWICA
Santander Bank Polska S.A. 

nr konta: 86 1090 1014 0000 0001 4282 1476