Przejdź do treści

Jakie są całkowite koszty rejsu?

Jakie są całkowite koszty rejsu?

Czym jest kojowe?

Jest to opłata na rzecz klubu przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania jachtu.

Ponadto na koszt rejsu morskiego składają się:

  • kasa jachtowa tj. składka na paliwo, prowiant i porty;

    Jej wysokość jest ustalana wspólnie z kapitanem przedrozpoczęciem rejsu morskiego (z reguły 40 zł za dobę). Pieniądze te są zbierane oraz rozliczane przez uczestników rejsu. Z uwagi na fakt, iż współpracujący z nami kapitanowie nie otrzymują wynagrodzenia za odpowiedzialność jaką ponoszą za załogę oraz jacht, zwyczajowo nie partycypują oni w ww. kosztach.  

  • dojazd na miejsce zaokrętowania oraz powrót z miejsca wyokrętowania

Czym jest kaucja?​

Kaucja jest zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez uczestnika nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to np. uszkodzenia drobne, takie jak zgubienie części wyposażenia, uszkodzenie instalacji sanitarnej, itp.).

​Wysokość kaucji mieści się w przedziale od 200 do 300 zł w zależności od długości rejsu oraz liczby jego uczestników. Więcej informacji na temat kaucji znajdziecie w naszym Regulaminie Rejsów Morskich.