Przejdź do treści

Jakie ubezpieczenie zapewnia armator?

Jakie ubezpieczenie zapewnia armator?

Na ubezpieczenie jachtu składają się:

Shipwreck Icons - Download Free Vector Icons | Noun Project
  • Ubezepieczenie OC – czyli Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej
    Zapewnia ono pokrycie szkód, które zostały spowodowane przez właściciela, gości lub załogę
    w stosunku do osób trzecich w związku z użytkowaniem jachtu. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe.
  • Ubezpieczenie CASCO
    Jest to dobrowolne ubezpieczenie jachtu na wypadek zdarzeń losowych.

Czy uczestnik rejsu jest ubezpieczony w zakresie NNW?

​TAK. Klub zapewnia wszystkim uczestnikom swoich rejsów ubezpieczenie NNW w podstawowym zakresie. Ponadto może służyć swoim doświadczeniem oraz doradztwem w zakresie zawierania dodatkowych ubezpieczeń w tym zakresie.

OWU oraz szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia NNW możecie otrzymać drogą mailową po wcześniejszym wysłaniu zapytania na nasz adres: biuro@atol.waw.pl