Przejdź do treści

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie na 2016 rok informujemy, że tegoroczne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u odbędzie się 23.01.2016 r. (sobota)

o godz. 10:30 w siedzibie Warszawsko-Mazowieckiego Okręgowego Związku Żeglarskiego przy ul. Wał Miedzeszyński 397 (budynek MOS). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz prosimy o powiadomienie koleżanek i kolegów klubowych.

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powołanie prowadzącego zebranie, powołanie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ATOL-u w roku 2015.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 oraz przedstawienie założeń na rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 8. Wybór delegatów.
 9. Wolne wnioski – propozycje wniosków do uchwały, działania zaplanowane na rok 2016.
 10. Zatwierdzanie projektu uchwały.
 11. Zakończenie zebrania.

Drugi termin zebrania: 23.01.2016 r. godz. 10:45

Zarząd JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie

PS.
Aby dojechać do WOZŻ samochodem (Wałem Miedzeszyńskim) należy zjechać w prawo z pasa prowadzącego na Most Łazienkowski – patrz zdjęcie satelitarne.