Przejdź do treści

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 20 maja 2024 r. na wieczną wachtę odszedł nasz były Komandor, jeden z członków honorowych Jacht Klubu Marynarki Wojennej Kotwica, kapitan żeglugi wielkiej i niestrudzony szkoleniowiec, instruktor żeglarstwa, przyjaciel – Andrzej Pawluch.

Msza pogrzebowa odbędzie się 24 maja o godz. 11:00 w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 w Warszawie. Odprowadzenie do grobu na Cmentarzu Komunalnym Północnym rozpocznie się o godz. 12:30 (wejście bramą północną).

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny oraz przyjaciół Andrzeja Pawlucha.

Koleżanki i koledzy z ATOL-u.

Nota biograficzna

Pułkownik WP. W latach 1971-76 dowódca 62 dywizjonu ogniowego artylerii rakietowej, w latach 1986-89 dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP. Działalność żeglarską rozpoczął w roku 1950 w Lidze Morskiej kursem na żeglarza jachtowego. W roku 1993 uzyskał patent Jachtowego Kapitana Żeglugi Wielkiej. Instruktor Żeglarstwa, Instruktor Wykładowca PZŻ, Instruktor Motorowodny. Przynależność do KŻ WAT 1976 (tytuł „Członek Honorowy”), do JKMW „KOTWICA” 1979 (tytuł „Członek Honorowy”). W latach 1986-91 był Wicekomandorem ds. Technicznych JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie, w latach 1992-94 oraz 2000-2002 był Komandorem JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie. W klubach KŻ WAT i JKMW „KOTWICA” prowadził wielokrotnie kursy na sternika jachtowego i żeglarza jachtowego jako KWŻ. W 1997 roku został wybrany na Wiceprezesa ds. Morskich WOZŻ. Członek KŻM PZŻ od 2005 roku, Członek CKE PZŻ Zespół Warszawski. Przez cztery lata był Przewodniczącym CKE PZMWiNW oraz Przewodniczącym ds. Szkolenia instruktorów PZMWiNW. Wielokrotnie organizował i prowadził kursy manewrowe dla kandydatów na jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego. Organizował i prowadził konsultacje z nawigacji, locji i przepisów. Wielokrotnie uczestniczył w kursach dla Instruktorów PZŻ i PZMWiNW jako KWŻ i wykładowca. Prowadził kursy radiooperatora i ITR. Wszystkie Jego działania szkoleniowe oceniane są bardzo wysoko. Posiadał staż morski ponad 25.000 godzin pływania.

Odznaczony: Medalem „Za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Polskiego”, Odznaką „Zasłużony Działacz Żeglarstwa Polskiego” oraz „Zasłużony Pracownik Morza”.