Przejdź do treści

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 13 lipca 2023 r. w wieku 92 lat odszedł na wieczną wachtę jeden z naszych członków honorowych, członek założyciel ATOL-u, a ponadto wieloletni i zasłużony działacz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego, w przeszłości jego Prezes, propagator i miłośnik sportów wodnych i turystyki wodnej, kol. Jerzy Czeszko.

Jerzy Czeszko przez ponad 60 lat aktywnie zajmował się sportami wodnymi i propagowaniem turystyki wodnej. Przez wiele kadencji zasiadał w ścisłych władzach Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego – był między innymi prezesem, wiceprezesem ds. szkolenia i przewodniczącym Komisji Morskiej. Pełnił funkcję wiceprezydenta Międzynarodowej Unii Motorowodnej (Union Internationale Motonautique) do 2014 roku, a podczas obrad 87. Walnego Zgromadzenia UIM, które odbyło się w październiku 2014 roku został Członkiem Honorowym tej organizacji. Wcześniej w UIM był także członkiem Komisji Skuterów Wodnych i Komisji Formuły Przyszłości. Był instruktorem Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego i Polskiego Związku Żeglarskiego, kapitanem motorowodnym i żeglarskim, Członkiem Honorowym Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”.

Za swoją działalność był odznaczany między innymi: Krzyżami Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także najwyższym odznaczeniem PZMWiNW Komandorią.

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia dla rodziny oraz przyjaciół Jerzego Czeszko.

Koleżanki i koledzy z ATOL-u.