Przejdź do treści

Oferta szkoleniowa

Oferta szkoleniowa

W ramach prowadzonej działalności organizujemy
oraz współorganizujemy kursy, warsztaty oraz szkolenia
w następujących dziedzinach:

 • SZKOLENIE ITR (Indywidualne techniki ratunkowe) 
  Organizowane wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Ratownictwa Morskiego MAYDAY w Gdyni, zgodne z konwencją STCW. Jest to podstawowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa na morzu i obejmuje wykłady oraz zajęcia praktyczne (m.in ćwiczenia z tratwą na basenie, użycie pirotechniki i inne). Kurs jest specjalnie dostosowany dla potrzeb żeglarzy. Po ukończeniu kursu każdy uczestnik uzyskuje stosowny certyfikat wydawany przez Urząd Morski w Gdyni. 
 • WARSZTATY NAWIGACYJNE
  obejmujące przede wszystkim tematykę związaną z bezpieczeństwem żeglugi, prawem drogi morskiej, wykorzystaniem map elektronicznych oraz automatycznego systemu identyfikacji (AIS), przygotowujące do czynnego pełnienia wachty nawigacyjnej załogantów oraz przyszłych oficerów.
 • SZKOLENIE MOTOROWODNE
  organizowane  wspólnie z firmą Evenboats,  w tym przede wszystkim szkolenie na patent sternika motorowodnego, szkolenie na licencję na holowanie narciarza wodnego i innych obiektów pływających oraz szkolenie w pływaniu na nartach wodnych lub wakeboard.
 • OBSŁUGA SILNIKA
  na jachcie morskim, zasady eksploatacji oraz konserwacji silnika diesel, identyfikacja usterek oraz drobne naprawy połączone z praktycznymi ćwiczeniami.

Zapewniamy rzetelną wiedzę oraz zajęcia prowadzone pod okiem doświadczonych specjalistów. Szczegóły poszczególnych szkoleń znajdziecie na naszej stronie lub też bezpośrednio na stronach współpracujących z nami organizacji

Zachęcamy do udziału, gdyż samodoskonalenia nigdy za wiele, a zdobytą przez nas wiedzę oraz doświadczenie prędzej czy później morze zweryfikuje!