Przejdź do treści

Zapraszamy do wzięcia udziału w regatach z okazji klubowego zakończeniu sezonu! Letniego oczywiście. Wszelkie szczegóły znajdziecie poniżej. Do zobaczenia na wodzie!

Regaty Zakończenia Sezonu Żeglarskiego 2023
Regaty Memoriał Bitwy pod Oliwą – Puchar Kaprów
Puchar Komendanta Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW

ORGANIZATOR:
Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” w Gdyni
Współorganizatorami regat są:
– Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej
– Pomorski Związek Żeglarski

BIURO REGAT:
81 – 345 Gdynia , Al. Jana Pawła II 13 b
tel. 790-707-181, 600-151-244
e-mail: biuro@jkmw-kotwica.pl, regaty@jkmw-kotwica.pl

1. PRZEPISY:
W regatach obowiązywać będą przepisy:
– PRŻ WS 2021-2024.
– Zasady organizacji regat żeglarskich PZŻ.
– System wyrównawczy ORC.
– Formuła KWR.
– MPZZM.
– Zawiadomienie o Regatach.
– Instrukcja Żeglugi.
Regaty są żeglarską imprezą amatorską. Regaty objęte licencją PZŻ na organizację regat.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA, KLASY I PODZIAŁ NA GRUPY:
W regatach może wziąć udział każdy jednokadłubowy jacht zdolny do żeglugi na akwenie regat.
Przewiduje się trzy klasy jachtów : ORC, KWR, OPEN
Klasa ORC – podział na grupy nastąpi po zgłoszeniu się jachtów
Klasa KWR – nie jest przewidziany podział na grupy
Klasa OPEN – nie jest przewidziany podział na grupy

Jacht może zostać sklasyfikowany wyłącznie w jednej z wymienionych klas.
Ostateczny podział na klasy i grupy nastąpi po zakończeniu zgłoszeń jachtów i zostanie podany na liście startowej.
Każdy jacht startujący w regatach może być poddany inspekcji kontrolnej w trakcie regat.

3. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Wymagane jest złożenie w biurze regat następujących dokumentów:
– podpisanego „Zgłoszenia do regat”
– potwierdzenie opłaty wpisowego
– kserokopia świadectwa pomiarowego (jachty ORC), obowiązywać będą wyłącznie świadectwa pomiarowe wydane przed 11 października 2023 r.
– kserokopia ubezpieczenia OC
Przyjęcie jachtu do regat i umieszczenie na liście startowej nastąpi po dostarczeniu kompletu dokumentów pocztą elektroniczną na adresy – biuro@jkmw-kotwica.pl i regaty@jkmw-kotwica.pl albo osobiście do biura regat w dniu 13 października 2023r. w godzinach 16:30 – 18:30

4. WPISOWE:
– jachty o długości do 8,99 m – 250,00 zł
– jachty o długości 9,00 m i więcej – 300,00 zł.
Wpisowe płatne tylko przelewem na rachunek bankowy Klubu o numerze: 79 1600 1462 1899 8618 4000 0001 BNP Paribas

5. PROGRAM REGAT:
Piątek 13.10.2023 – godz. 16:30 – 18:30 – przyjmowanie Zgłoszeń do regat – wydawanie Instrukcji Żeglugi
Sobota 14.10.2023 – godz. 10:00 start do wyścigu „Memoriał Bitwy pod Oliwą”.
Niedziela 15.10.2023 – godz. 10:00 – start do wyścigu ”Puchar Komendanta OSŻ MW”.
Niedziela 15.10.2023 – godz. 15:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i uroczyste zakończenie sezonu żeglarskiego 2023 roku w JKMW ”Kotwica”.

6. INSTRUKCJA ŻEGLUGI:
Dostępna będzie na stronie regat, FB i w biurze regat w dniu 13 października 2023r.

7. PUNKTACJA:
Jachty będą klasyfikowane w wyścigach:
Klasa ORC – liczenie wyników metodą PCS for ocean.
Klasa KWR – liczenie wyników formułą dla KWR.
Klasa TURYSTYCZNA – miejsca wg czasów rzeczywistych.

8. NAGRODY:
Jachty które zajmą pierwsze miejsca w swoich klasach i grupach otrzymają puchary.

9. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Zawodnicy uczestniczą w regatach wyłącznie na własne ryzyko, patrz przepis 4 – decyzja o uczestniczeniu w wyścigu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu albo zranienie osób lub za śmierć, wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas ich trwania i po regatach. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht.
Kapitan jachtu odpowiedzialny jest za wyposażenie jachtu zgodne z przepisami.
Zgłaszając się do regat, członkowie załogi zgłaszanego jachtu wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swoich wizerunków przez Organizatorów i Sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwanie regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
Kapitan i załoga jachtu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych związanych z przeprowadzeniem regat.

10. UBEZPIECZENIE:
Ubezpieczenie OC na czas regat jest obowiązkowe.

11. INFORMACJE DODATKOWE:
Wyniki regat będą ujęte w klasyfikacji regat :
– Puchar Zatoki Gdańskiej 2023 – klasy ORC i KWR.
– Klubowy „Puchar KAPRÓW” 2023 – klasa ORC.

Gdynia 14.09.2023r. Zarząd JKMW „Kotwica”