Przejdź do treści

Walne Zebranie JKMW KOTWICA 2024

Za nami Walne Zebranie Sprawozdawcze JKMW „KOTWICA”. Żeglarki i Żeglarze klubu wysłuchali sprawozdań Komandorów Terenowych Jednostek Organizacyjnych, Przewodniczącego Sądu Klubowego, Skarbnika oraz Komandora Klubu Centralnego i po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium zarządowi za rok 2023.

W dyskusji poruszano zagadnienia dotyczące możliwości rozszerzenia działalności klubu, tegorocznych planów rejsowych oraz dalszych przedsięwzięć. Zwrócono uwagę na stale rozwijającą się współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami terenowymi naszego klubu.

Szczególnie miłym akcentem było wręczenie złotych odznak klubowych przedstawicielom Atolu –
kol. Beacie Jaskot oraz Radkowi Krzyżewskiemu. Długo wyczekiwanym krokiem milowym było podjęcie przez Walne Zebranie uchwały o przeniesieniu własności jachtu Farurej na Oddział ATOL.

Komisja Uchwał i wniosków przedstawiła zadania dla Zarządu na rok 2024. Wystąpienie Honorowego Komandora Kotwicy, Admirała Marka Brągoszewskiego i Jego życzenia pomyślnych wiatrów, właściwych kursów i szczęśliwych powrotów do macierzystego portu zakończyły dzisiejsze obrady.