Przejdź do treści

W sobotę 18 marca 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału „ATOL” Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”. Na zebraniu został podsumowany poprzedni rok działalności – 2022.

Klubowicze ocenili go bardzo pozytywnie ze względu na pozytywny wynik finansowy oraz dużą ilość przeprowadzonych rejsów, na których frekwencja wynosiła średnio 6 załogantów + kapitan. Zostały zapowiedziane aktywności, które odbędą się w roku bieżącym. W centrum naszych zainteresowań pozostaje nasz drewniany jacht – Farurej, który stał się inspiracją do jednej z klasycznych imprez, której jesteśmy organizatorami:

  • Majówka na klasycznym jachcie – S/Y Bonawentura
  • Zlot klasycznych drewnianych jachtów – Classic Sail
  • Regaty z klasyczną nawigacją – Classic Cup

Najważniejszymi z zaplanowanych działań renowacyjnych w nadchodzącym sezonie będą z pewnością:

  • Przegląd silnika
  • Wymiana przekładni hydraulicznej
  • Dalsze odświeżanie wnętrza jachtu

Dziękujemy bardzo Tawernie Korsarz za udostępnienie miejsca do obrad, dzięki któremu przeprowadzono wiele owocnych dyskusji.