Przejdź do treści

W dniu 23.01.2016 r. odbyło się Walne Zebranie członków ATOL-u na którym zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności klubu w roku 2015. Podsumowano działalność organizacyjną i szkoleniową. Szczegółowo omówiono przebieg prac remontowych przy Farureju, a także realizację ubiegłorocznych rejsów. Podsumowano kolejny rok funkcjonowania programu „Wolontariat”, zwracając uwagę na niesłabnące zainteresowanie młodzieży oraz widoczne efekty wykonanej pracy. Ważnym punktem zebrania było omówienie finansów klubu oraz zaplanowanie budżety na rok bieżący. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu, a sprawozdanie zarządu zostało przyjęte przez zebranie. Ponadto koleżanka Dorota Mierzwińska odebrała Złotą Odznakę Klubową, którą w ubiegłym roku uhonorował ją Zarząd JKMW Kotwica. W dyskusji skupiono się przede wszystkim na:

  • pracach związanych z przeprowadzeniem remontu nadbudówki jachtu Farurej,
  • rozszerzeniem aktywności szkoleniowej i organizacją kursów manewrowego oraz silnikowego, a także warsztatów nawigacyjnych,
  • przygotowaniem obchodów z okazji 45-lecia Jacht Klubu Morskiego ATOL

Wśród najważniejszych wniosków przyjętych do realizacji w 2016 roku przez Walne Zebranie członków klubu wymienić należy:

  • doprowadzenie jachtu Farurej do stanu, w którym żeglowanie na nim będzie
  • zapewniało komfort wraz z bezpieczeństwem żeglugi,
  • dalszej organizacji oraz promocji rejsów i szkoleń klubowych,
  • dywersyfikacji pozyskiwania środków na rzecz celów statutowych, a w szczególności podnoszenia standardów na jachcie Farurej,

umożliwienie klubowiczom podwyższanie umiejętności technicznych i kwalifikacji żeglarskich poprzez udział w pracach przedsezonowych gwarantujących nieodpłatny udział w rejsach szkoleniowych na jachcie klubowym.

Dziękujemy klubowiczom oraz osobom niezrzeszonym za obecność na Zebraniu. W nadchodzącym sezonie gorąco zachęcamy do czynnego udziału w życiu klubu oraz do wspierania jego szerokiej działalności.

Zarząd