Przejdź do treści

W dniu 04.02.2017 r. równolegle odbyły się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ATOL-u oraz klubowe Warsztaty Nawigacyjne z udziałem trójmiejskiej młodzieży (więcej o warsztatach piszemy tutaj).

Na Walnym Zebraniu zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2016. Podsumowano działalność organizacyjną i szkoleniową. Szczegółowo omówiono przebieg prac remontowych przy Farureju, a także realizację ubiegłorocznych rejsów. Podsumowano kolejny rok funkcjonowania programu „Wolontariat”, zwracając uwagę na niesłabnące zainteresowanie młodzieży oraz widoczne efekty wykonanej pracy. Ważnym punktem zebrania było omówienie finansów Klubu oraz zaplanowanie budżetu na rok bieżący. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę zarządu, a sprawozdanie zarządu zostało jednogłośnie przyjęte przez zebranie.

Ponadto koleżanka Beata Jaskot-Wyrzykowska oraz kolega Jędrzej Łuczak odebrali Złotą Odznakę Klubową w uznaniu ich dotychczasowego zaangażowania oraz działalności na rzecz Klubu.

W dyskusji skupiono się przede wszystkim na:

  • dalszym dążeniu do uzyskania osobowości prawnej przez Oddział ATOL,
  • wyjściu na przeciw rosnącym oczekiwaniom wobec organizowanych przez klub szkoleń i warsztatów,
  • kontynuacji prac konserwacyjno – remontowych na jachcie Farurej,
  • stwarzaniu możliwości żeglarskiego rozwoju poprzez szkolenie oficerów oraz zachęcanie do samodzielnego prowadzenia jachtu.

Wśród najważniejszych wniosków przyjętych do realizacji w 2017 roku przez Walne Zebranie członków klubu wymienić należy:

  • spełnienie wymagań niezbędnych do starania się o uzyskanie przez Oddział osobowości prawnej,
  • dalszej organizacji i promocji rejsów, szkoleń oraz warsztatów klubowych,
  • poszerzania współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,
  • budowanie więzi klubowych poprzez częstszą organizację spotkań i imprez klubowych.

Dziękujemy klubowiczom oraz osobom niezrzeszonym za obecność na Zebraniu. W nadchodzącym sezonie gorąco zachęcamy do czynnego udziału w życiu Klubu oraz do wspierania jego szerokiej działalności.
Zarząd