Przejdź do treści

Zgodnie z informacją zawartą w Komunikacie na 2017 rok informujemy, że tegoroczne

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków ATOL-u odbędzie się 04.02.2017 r. (sobota)

o godz. 10:30 w siedzibie Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej RP przy ulicy Hożej 35/18 w Warszawie (domofon, III p.). Serdecznie zapraszamy wszystkich członków oraz prosimy o powiadomienie koleżanek i kolegów klubowych.

Program zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powołanie prowadzącego zebranie, powołanie protokolanta.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ATOL-u w roku 2016.
 5. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz przedstawienie założeń na rok 2017.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 8. Wybór delegatów.
 9. Wolne wnioski – propozycje wniosków do uchwały, działania zaplanowane na rok 2016.
 10. Zatwierdzanie projektu uchwały.
 11. Zakończenie zebrania. Drugi termin zebrania: 04.02.2017 r. godz. 10:45 Zarząd JKMW „KOTWICA” Oddział „ATOL” w Warszawie
2017 Atol Zebranie Sprawozdawcze