Przejdź do treści

2 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków i Delegatów Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA”. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami komandorów terenowych jednostek organizacyjnych, komandora klubu centralnego i przewodniczącego sądu klubowego, na wniosek komisji rewizyjnej, zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru władz Klubu na kadencję 2022- 2026. Na Komandora Klubu wybrano kpt. Artura Pierzyńskiego, funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej powierzono kpt. Andrzejowi Lenkiewiczowi, a przewodnictwo nad sądem klubowym objął kpt. Jerzy Rusak. W podjętej uchwale Zebranie określiło zadania dla zarządu na kadencję 2022 – 2026. Honorowym Komandorem Klubu został adm. floty Marek Brągoszewski.

Miłym akcentem zebrania było zatwierdzenie wniosków o przyznanie tytułu Honorowej Członkini Klubu koleżance Barbarze Bielenkiewicz oraz Honorowych członków klubu kolegom Mariuszowi Selke i Henrykowi Celuchowi.

Delegacja ATOLu na Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w kotwicy 2022