Przejdź do treści

21 stycznia 2018 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału ATOL. Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2017. Podsumowano sprawy organizacyjne, szkolenia, sprawy techniczne związane z eksploatacją klubowego jachtu FARUREJ, realizację ubiegłorocznych rejsów, kolejny rok funkcjonowania programu „Wolontariat” oraz finanse Oddziału.

Ocenie poddano całość działalności klubu z ostatnich 4 lat. Zwrócono uwagę na szereg trudności z którymi przyszło się zmierzyć, a także na determinację oraz zaangażowanie aktywnych klubowiczów i sympatyków, które umożliwiły realizację ambitnych planów oraz zamierzeń. Ważnym punktem zebrania było omówienie finansów klubu oraz zaplanowanie budżetu na rok bieżący. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu, a jego sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez Zebranie.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim:

  • określenia kierunków działalności klubu na najbliższe 4 lata;
  • omówienia znowelizowanych projektów: „Regulaminu Oddziału ATOL” oraz „Regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziału ATOL”;
  • decyzji o podjęciu dalszych kroków celem uzyskania osobowości prawnej przez Oddział „ATOL”;
  • konieczności rozpoczęcia wieloetapowych remontów stoczniowych jachtu FARUREJ;
  • dostosowania organizowanych przez klub rejsów i szkoleń do oczekiwań klubowiczów oraz żeglarzy i sympatyków zainteresowanych naszą działalnością.

Wnioski ze sprawozdań oraz z dyskusji zostały uwzględnione w przyjętej przez Zebranie Uchwale do realizacji w 2018 roku:

  • najważniejszym punktem Uchwały jest skierowanie wniosku do Zarządu Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” uzyskanie przez Oddział „ATOL” osobowości prawnej i przedstawienie go na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i Delegatów Klubu;
  • pozostałe punkty dotyczą: dalszej organizacji i promocji rejsów, szkoleń oraz warsztatów klubowych, wydłużenia sezonu żeglarskiego dla FARUREJ-a, podjęcia kroków niezbędnych dla przeprowadzenia prac szkutniczych związanych z wymianą nadbudówki po sezonie 2018 i rewitalizacją kadłuba, poszerzania współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działania oraz dalszej aktywizacji życia klubowego.

Podczas Zebrania odbyły się wybory do nowych władz klubowych na nową kadencję. Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani jednogłośnie. Aktualny skład Zarządu przedstawia się następująco:

KOMANDOR Włodzimierz GAUL
WICEKOMANDOR Jędrzej ŁUCZAK
SKARBNIK Radosław KRZYŻEWSKI
SEKRETARZ Katarzyna GAUL
CZŁONEK ZARZĄDU Ryszard DOBEK

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
PRZEWODNICZĄCY Tadeusz WNOROWSKI
SEKRETARZ Beata JASKOT – WYRZYKOWSKA
CZŁONEK KR Beata RZEMPOŁUCH

Dziękujemy klubowiczom oraz osobom niezrzeszonym za obecność na Zebraniu. W nadchodzącym sezonie gorąco zachęcamy do czynnego udziału w życiu klubu oraz do zaangażowania i wspierania jego szerokiej działalności.