Przejdź do treści

Dwa spotkania z cyklu „Warsztaty nawigacyjne 2017” już za nami. Nasz tegoroczna, klubowa inicjatywa, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest kol. Michał Mazurkiewicz zebrała spore grono uczestników wśród naszej trójmiejskiej młodzieży.

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 stycznia w Gdańsku. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę na temat podstaw nawigacji morskiej, dowiedzieć się nieco więcej o mapach nawigacyjnych, stosowanych na nich skrótach oraz oznakowaniu. Jednym słowem – była to duża dawka teorii.

Zdobytą wiedzę teoretyczną wykorzystano już trzy tygodnie później – 4 lutego, kiedy to na drugim spotkaniu skupiono się na aspektach praktycznych. Uczestnicy zajęć odbyli klika rejsów „palcem i ołówkiem” po mapie żeglując po wodach Bałtyku. Pod koniec miesiąca planowane jest trzecie spotkanie na którym nastąpi podsumowanie zdobytej wiedzy. W planach jest także rozwiązanie kilku kompleksowych zadań nawigacyjnych.

Ostatni element szkolenia przewidziano na wiosnę. Po zwodowaniu Farureja, chcemy zapewnić wszystkim uczestnikom możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w warunkach prawdziwej żeglugi! Planowane jest nocne pływanie szkoleniowe po Zatoce, podczas którego będzie można „na żywo” identyfikować światła nawigacyjne oraz próbować wyznaczać pozycję obserwowaną na różne sposoby.