Przejdź do treści

W ubiegłą sobotę 22 lutego odbyło się Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące całokształt działalności naszego Oddziału w 2019 roku. Dokonano oceny realizacji uchwały z roku poprzedniego oraz głównych zadań Statutowych, gospodarki finansowej, wolontariatu, a także zaprezentowano kierunek dalszych działań klubu.`

Jednym z najważniejszych wydarzeń zeszłego roku było przekształcenie Oddziału „ATOL” w terenowy oddział Jacht Klubu Marynarki Wojennej „KOTWICA” posiadający osobowość prawną. Akt ten nastąpił 16 maja 2019 r. wraz z wpisem do rejestru pod nowym numerem KRS 0000785966.