Przejdź do treści

W dniu 20 marca br. w Jacht Klubie Marynarki Wojennej „Kotwica” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2015 rok. W zebraniu udział wzięli delegaci z oddziałów Atol oraz Świnoujście. Nasz oddział reprezentowali: Włodzimierz Gaul, Jędrzej Łuczak,Tadeusz Krawczyk, Michał Mazurkiewicz, Marta Wojtczak, Basia Kołaczyńska, Michał Rostalski, Dariusz Wiśniewski oraz nasz nowy klubowicz Mariusz Drażba.

Podsumowano wykonanie uchwały, budżetu i wykorzystania jachtów w 2015 roku. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, Zebranie udzieliło absolutorium obecnemu Zarządowi. Dyskusji poddano cele oraz zadania Klubu na 2016 rok. Powołano także komisję do opracowania nowego statutu Klubu opartego na wchodzącej w życie ustawie o stowarzyszeniach. W skład komisji jako reprezentantka Atolu weszła nasza klubowa kol. Katarzyna Gaul.

Czas podsumowań za nami. Przed nami już tylko przygotowania techniczne i możemy rozpoczynać kolejny żeglarski sezon. Ahoj!